PDF Opties

Kerngegevens

Gegevens per 01-01-2020

Gegevens per 01-01-2021

A.

Sociale structuur

Aantal inwoners:

24.840

25.064

waarvan:

jongeren < 18 jaar

5.515

5.600

65 en ouder

5.100

5.178

Bijstandsontvangers:

Wwb (Wet werk en bijstand)

274

289

IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers)

16

16

IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

BBZ (Bijstand voor zelfstandigen)

1

4

1

0

Leerlingen:

speciaal onderwijs

501

539

voortgezet onderwijs

1.903

1.921

(peildatum 1 oktober)

B.

Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente

726 hectare

726 hectare

waarvan: binnenwater

71 hectare

71 hectare

Aantal woonruimten (woonfunctie)

10.862

11.014