PDF Opties

Conversieprogramma, beleidsterrein, prestatie

Programma 01

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6111 Groen

2.599

0

2.599

2.360

-56

2.304

6112 Water

376

0

376

379

-5

375

611 Beleidsthema Groen en water

2.974

0

2.974

2.739

-61

2.679

6121 Ruimtelijk beleid

1.514

-81

1.433

1.322

-65

1.257

6122 Milieubeleid

515

0

515

472

0

472

612 Beleidsthema Ruimtelijke structuur

2.029

-81

1.948

1.795

-65

1.729

6130 Reiniging

2.868

-3.591

-723

2.943

-3.620

-678

613 Beleidsthema Reiniging

2.868

-3.591

-723

2.943

-3.620

-678

Totaal programma 01

7.872

-3.672

4.200

7.477

-3.747

3.730

Programma 02

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6211 Verkeer

455

-14

440

595

-83

512

6215 Wegen, straten en pleinen

4.682

-40

4.642

4.483

-40

4.443

621 Beleidsthema Mobiliteit

5.137

-55

5.082

5.079

-124

4.955

6230 Riolering

1.820

-2.392

-572

1.638

-2.351

-713

624 Beleidsthema Riolering

1.820

-2.392

-572

1.638

-2.351

-713

Totaal programma 02

6.957

-2.446

4.510

6.717

-2.475

4.242

Programma 03

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6310 Wonen

259

0

259

259

0

259

6311 Volkshuisvesting

15

-2

13

15

-69

-54

6312 Bouw en woningtoezicht

1.550

-1.175

375

1.633

-855

777

6313 Vastgoedregistratie

0

0

0

5

0

5

6314 Apv

68

-34

34

75

-9

66

6320 Grondexploitaties

2.528

-2.328

200

1.151

-693

458

6321 Projecten overig

311

0

311

189

0

189

6330 Monumentenzorg

30

-8

22

31

-8

23

631 Beleidsthema Wonen

4.761

-3.548

1.213

3.358

-1.635

1.723

6340 Economische ontwikkeling

576

-57

520

573

-71

502

6341 Markt

44

-43

1

26

-11

15

6350 Grondbeleid en transacties

18

-26

-8

41

-61

-20

6351 Beheer gemeentelijk vastgoed

404

-61

343

391

-64

327

634 Beleidsthema Economie

1.042

-187

855

1.030

-207

823

Totaal programma 03

5.802

-3.734

2.068

4.388

-1.841

2.546

Programma 04

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6410 Integrale veiligheid

151

0

151

145

0

145

6415 Openbare orde en veiligheid

220

0

220

268

-78

191

6418 Brandweer

1.369

-97

1.272

1.314

-107

1.207

640 Beleidsthema Veiligheid

1.740

-97

1.643

1.727

-184

1.543

6420 Inkomen

6.305

-4.914

1.391

6.942

-5.539

1.404

6430 Werk

1.514

0

1.514

1.540

-4

1.536

642 Bijstand en schulden

7.819

-4.914

2.905

8.482

-5.543

2.940

6455 Welzijn

1.202

-13

1.189

1.169

-26

1.143

6480 Kunst en Cultuur

897

0

897

925

0

925

6485 (niet) Statushouders

167

0

167

104

-35

69

6481 Mantelzorg

135

0

135

129

0

129

644 Participatie

2.402

-13

2.389

2.327

-61

2.266

6440 Voorzieningen Wmo

4.834

-106

4.729

4.847

-162

4.685

649 Maatschappelijke ondersteuning

4.834

-106

4.729

4.847

-162

4.685

6450 Volksgezondheid

1.604

0

1.604

1.589

0

1.589

6491 Sport

2.025

-530

1.496

2.187

-972

1.214

645 Gezondheid

3.630

-530

3.100

3.776

-972

2.804

6460 Jeugd

1.080

0

1.080

1.055

0

1.055

6463 Jeugdzorg

5.773

0

5.773

5.694

-21

5.673

6462 Kinderopvang en peuterspeelzalen

217

-315

-98

201

-374

-173

6471 Onderwijs algemeen

709

-78

631

676

-67

609

6476 Onderwijshuisvesting

2.214

-327

1.887

1.872

-67

1.805

6472 Veiligheidspreventie

115

0

115

99

0

99

646 Jeugdhulp

10.108

-720

9.388

9.597

-529

9.068

Totaal programma 04

30.533

-6.380

24.154

30.756

-7.451

23.305

Programma 05

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6510 Bestuursorganen

1.061

0

1.061

892

-79

813

6523 Toekomstvisie

17

0

17

18

0

18

6572 Intergemeentelijke samenwerking

813

0

813

772

0

772

6599 Duurzaamheid

498

0

498

184

-4

180

650 Beleidsthema Bestuur

2.389

0

2.389

1.866

-84

1.783

6540 Griffie

816

0

816

773

0

773

652 Beleidsthema Griffie en Raad

816

0

816

773

0

773

6560 Dienstverlening

397

0

397

363

-4

359

6590 Publiekscontacten/Burgerzaken

674

-183

491

729

-375

353

660 Beleidsthema Publiekszaken

1.071

-183

889

1.091

-380

712

Totaal programma 05

4.277

-183

4.094

3.731

-463

3.267

Programma 06

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6660 Directie en control

1.753

-6

1.747

1.654

-138

1.515

6525 Organisatorische ondersteuning

6.566

0

6.566

6.625

0

6.625

6626 Gemeentelijke huisvesting

864

-8

856

815

-16

800

662 Beleidsthema Overhead

9.184

-14

9.170

9.094

-154

8.940

6627 Vennootschapsbelasting

1

0

1

-21

0

-21

665 Beleidsthema Vpb

1

0

1

-21

0

-21

6628 Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

666 Beleidsthema Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Totaal programma 06

9.185

-14

9.170

9.073

-154

8.919

Programma 07

Begroting 2021 na wijzigingen

Rekening 2021


(bedragen x € 1.000)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

6710 Lokale heffingen

137

-10.289

-10.152

164

-10.242

-10.079

6720 Algemene uitkering

0

-30.981

-30.981

0

-31.254

-31.254

6730 Dividend

0

-427

-427

0

-425

-425

6740 Saldo financieringsfunctie

70

0

70

35

-3

32

6750 Overige dekkingsmiddelen

-20

0

-20

403

-54

349

679 Beleidsthema Dekkingsmiddelen

187

-41.698

-41.510

602

-41.978

-41.376

Totaal programma 07

187

-41.698

-41.510

602

-41.978

-41.376