Jaarrekening 2021

Welkom

Op deze pagina vindt u de Jaarstukken 2021 van de gemeente Oegstgeest. In de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële vertaling daarvan in het afgelopen jaar. Via de groene knoppen gaat u rechtstreeks naar vijf in het oog springende onderdelen van de jaarstukken. U heeft ook de mogelijkheid om via de rode balk te navigeren. Wilt u de jaarstukken geheel of deeltelijk downloaden? U kunt per onderdeel aangeven of u de teksten en tabellen wilt toevoegen aan uw persoonlijke PDF.

De Jaarstukken maken deel uit van de jaarlijkse planning-en controlcyclus. Deze cyclus bestaat uit de Perspectiefnota, de Voortgangsrapportage, de Programmabegroting en de Jaarstukken. Met deze documenten stuurt de gemeenteraad op de ambities en financiën van de gemeente Oegstgeest.