PDF Opties

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen (x € 1.000):

Boekwaarde 01-01-2021

Investeringen

Des-investeringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2021

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

74

0

0

6

0

0

68

Totaal

74

0

0

6

0

0

68

De boekwaarde bestaat met name uit een bijdrage aan Stichting Beheer Sportvoorzieningen Sportpark de Voscuyl voor de aanleg van sportvelden en kleedkamers.