PDF Opties

Staat van investeringskredieten 2021

Kostenplaats

Datum besluit

Krediet

Uitgaven t/m lopend dienstjaar

Restant krediet

Te realiseren inkomsten

Inkomsten t/m lopend dienstjaar

Nog te realiseren inkomsten

Af te sluiten

Ouder 3 jaar

Bedragen x € 1.000

Programma: NATUUR EN LANDSCHAP

Beleidsterrein: Beleidsthema Groen en water

Houtsnippermachine

2-11-17

55

0

55

0

0

0

Ja

Vervanging speeltoestellen 2020

1-01-20

61

46

14

0

0

0

Ja

Vervanging Ondergrond Speeltoestellen

10-11-20

32

10

22

0

0

0

Ja

Vervanging vrachtwagen met knijperbak

10-11-20

215

220

-5

0

0

0

Grasmaaier 2020

1-01-20

75

70

5

0

0

0

Ja

Vervanging speeltoestellen

10-11-20

89

0

89

0

0

0

Ja

Vervanging vrachtauto 83-BBL-4

10-11-20

0

0

0

0

0

0

Ja

Vervanging personeelsbus VD-928-H

10-11-20

38

0

38

0

0

0

Vervanging auto 07-VTG-4

1-01-20

37

0

37

0

0

0

Ja

Vervanging auto 8-VGK-37

1-01-20

48

0

48

0

0

0

Aanschaf nieuwe bestelauto

17-12-20

45

0

45

0

0

0

Ja

Totaal Beleidsthema Groen en water

694

347

348

0

0

0

Beleidsterrein: Beleidsthema Reiniging

Multicar 2018

1-01-20

47

0

47

0

0

0

VANG 2019 Containers

1-11-18

268

268

0

0

0

0

Ja

Ja

VANG 2020 Containers

10-11-20

817

0

817

0

0

0

VANG 2021 Containers

10-11-20

500

126

374

0

0

0

VANG 2020 registratie en systemen

10-11-20

144

0

144

0

0

0

VANG 2020 diftarsoftware

10-11-20

100

0

100

0

0

0

Totaal Beleidsthema Reiniging

1.876

394

1.482

0

0

0

Totaal NATUUR EN LANDSCHAP

2.570

741

1.829

0

0

0

Programma: VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

Beleidsterrein: Beleidsthema Mobiliteit

Verv. Sluisbrug Dorpstraat

1-01-10

970

454

516

64

64

0

Ja

VV VOP Geverstraat

1-01-14

50

0

50

0

0

0

Ja

Ja

Parallelweg Rijnzichtweg Noord

8-11-16

150

0

150

0

0

0

Ja

Ja

VV VRI Rijnsburgerweg/ Floresstraat

8-11-16

130

0

130

0

0

0

Ja

Ja

Vervanging armaturen 2018

2-11-17

77

73

4

0

0

0

Ja

Ja

Herinr. / herbestr. na vv riolering 2018

2-11-17

260

260

0

25

25

0

Ja

Ja

Herinr. / herbestr. na vv riolering 2019

1-11-18

260

260

0

0

0

0

Ja

Ja

Rationeel wegbeheer 2019

1-11-18

303

303

0

0

6

-6

Ja

Ja

Vervanging lichtmasten 2019

1-11-18

35

37

-2

0

0

0

Ja

Ja

Rationeel wegbeheer 2020

10-11-20

360

0

360

0

0

0

Ja

Vervanging lichtmasten 2020

1-01-20

50

19

31

0

0

0

Vervanging armaturen 2020

1-01-20

90

0

90

0

0

0

Ja

Herinr. / herbestr. na vv riolering 2020

1-01-20

260

0

260

0

0

0

Ja

Herinrichting oversteek Geversstraat

8-11-16

50

0

50

0

0

0

Ja

Ja

Vervanging armaturen 2019

1-11-18

90

113

-23

0

0

0

Ja

Vervanging lichtmasten

10-11-20

60

0

60

0

0

0

Ja

Vervanging armaturen

10-11-20

130

92

38

0

0

0

Herinrichten na verv riolering

10-11-20

260

0

260

0

0

0

Ja

Ruimte herinrichting Rijnzichtweg

1-11-18

2.225

195

2.029

0

0

0

Ja

Mobiliteitsplan 2019

1-01-20

150

0

150

0

0

0

Mobiliteitsplan 2020

10-11-20

200

0

200

0

0

0

Ja

VOP Kempenaerstraat

2-11-17

50

0

50

0

0

0

Ja

Ja

Geverstraat Rat. Wegbeheer

8-11-16

578

125

452

24

24

0

Ja

VV VRI Abtspoelweg

1-11-18

239

226

13

0

0

0

Ja

Mobiliteitsplan extra

10-11-20

65

0

65

0

0

0

Ja

Krediet Brug van Cuycklaan

1-01-20

329

336

-7

0

0

0

Reparatie Kwaakbrug

10-11-20

200

0

200

0

0

0

Ja

Uitvoering herinrichting Lange Voort

8-07-21

400

0

400

0

0

0

Ja

Vervanging lichtmasten Bos Rhijngeest

8-07-21

30

7

23

0

0

0

Vervanging sox 2021

8-07-21

240

175

65

0

0

0

Vervanging licht en armat naar LED

8-07-21

170

0

170

0

0

0

Ja

Vervanging betonnen bruggen

8-07-21

300

145

155

0

0

0

Vervanging houten bruggen

8-07-21

240

65

175

0

0

0

Totaal Beleidsthema Mobiliteit

9.000

2.885

6.115

113

118

-6

Beleidsterrein: Beleidsthema Riolering

Vervanging div pompgemalen 2018

2-11-17

119

76

43

0

0

0

Ja

Ja

 Vervanging riolering 2018

2-11-17

1.681

1.708

-27

0

5

-5

Ja

VV Riolering 2019

1-01-20

1.061

611

449

0

0

0

Ja

Vervanging riolering

10-11-20

561

150

411

0

28

-28

Ja

Vervanging pompgemaal 2020

1-01-20

21

0

21

0

0

0

Ja

Vervanging pompgemalen

10-11-20

64

0

64

0

0

0

Ja

Vervanging gemaal

1-08-19

60

5

55

0

0

0

Vervanging riolering De Geesten

1-08-19

200

66

134

0

0

0

Riolering Nieuw Rhijngeest 2020

1-01-20

378

35

343

0

0

0

Overname riolering Oude Rhijnhofweg

10-11-20

500

493

7

0

0

0

Ja

Vervanging gemalen en stortmeters

10-11-20

30

0

30

0

0

0

Ja

Multidisciplinair Riolering Oudenhof

24-06-21

5.812

142

5.669

0

0

0

Totaal Beleidsthema Riolering

10.485

3.287

7.199

0

33

-33

Totaal VERKEER EN INFRASTRUCTUUR

19.485

6.172

13.314

113

151

-39

Programma: WONEN EN ECONOMIE

Beleidsterrein: Beleidsthema Wonen

VTH applicatie

27-09-18

218

208

10

0

0

0

Ja

Digitaal Stelsel Omgevingsweg

1-01-20

125

12

113

0

0

0

Totaal Beleidsthema Wonen

343

220

123

0

0

0

Totaal WONEN EN ECONOMIE

343

220

123

0

0

0

Programma: SOCIALE INFRASTRUCTUUR

Beleidsterrein: Participatie

Veiligheidsmaatregelen Waterrad

8-07-21

99

0

99

0

0

0

Totaal Participatie

99

0

99

0

0

0

Beleidsterrein: Gezondheid

Voscuyl P-plaatsen verkeer en groen

8-11-16

40

12

28

0

0

0

Ja

Totaal Gezondheid

40

12

28

0

0

0

Beleidsterrein: Jeugdhulp

Uitbreiding Het Dok School

1-11-18

3.500

3.352

148

0

0

0

Ja

Tijdelijke uitbreding GDT

1-05-19

134

134

0

0

0

0

Ja

Herstel constructie en onderz GWT School

1-04-19

115

122

-7

0

0

0

Ja

Huisvestingsonderzoek Leo Kanner School

1-04-19

235

110

125

0

0

0

Leo Kannerschool Uitbreiding

1-08-19

190

178

12

0

0

0

Ja

Leo Kannerschool Nieuwbouw

19-12-19

395

0

395

0

0

0

Onderwijs DOK voor eerste inrichting

1-01-20

41

27

14

0

0

0

Ja

1e inr. Basisschool De Lichtwijzer

10-11-20

43

42

1

0

0

0

Ja

Vernieuwing dak- en gevelbeplating

8-07-21

135

150

-15

0

0

0

Ja

Reno/uitbr Basissch Gevers Deutz Terwee

25-11-21

500

0

500

0

0

0

Leo Kannerschool nieuwbouw Grond

25-11-21

800

800

0

0

0

0

Ja

Leo Kannerschool Parkeerplaats

25-11-21

700

700

0

0

0

0

Ja

Leo Kannerschool nieuwbouw gebouw

25-11-21

1.500

1.503

-3

0

0

0

Ja

Totaal Jeugdhulp

8.288

7.118

1.170

0

0

0

Totaal SOCIALE INFRASTRUCTUUR

8.427

7.131

1.297

0

0

0

Programma: BESTUUR

Beleidsterrein: Beleidsthema Bestuur

Geluidsinstallatie raadssysteem

1-11-18

45

0

45

0

0

0

Ja

Raadwebsites

1-11-18

28

0

28

0

0

0

Ja

Webcasting politiekportret notulerecord

1-11-18

10

0

10

0

0

0

Ja

Camera's raadssysteem

1-11-18

25

0

25

0

0

0

Ja

Totaal Beleidsthema Bestuur

108

0

108

0

0

0

Beleidsterrein: Publiekszaken

PZ en KC applicatie digitale form.

1-01-20

25

0

25

0

0

0

Totaal Publiekszaken

25

0

25

0

0

0

Totaal BESTUUR

133

0

133

0

0

0

Programma: OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB

Beleidsterrein: Beleidsthema Overhead

DDB en aanschaf agenderen.nl

1-01-15

35

34

1

0

0

0

Ja

Ja

Vv telefonie 2016

12-11-15

25

0

25

0

0

0

Ja

Vervanging hoogwerker 2019

1-01-20

132

22

110

0

0

0

Vervanging brandmeldinstallatie

1-11-18

82

84

-2

0

0

0

Ja

Ja

VV zonwering; uitvalscherm, elektr.

2-11-17

177

130

48

0

0

0

Ja

Ja

Vv Inbraakalarminstallatie

8-11-16

47

42

5

0

0

0

Ja

Ja

VV verwarmingsinstallaties 226 kW

2-11-17

42

0

42

0

0

0

Ja

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2020

1-01-20

150

163

-13

0

0

0

Ja

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2021

10-11-20

150

99

51

0

0

0

BO Audio visuele middelen vergader

1-11-18

15

0

15

0

0

0

Ja

Ja

Project toegangscontrole

26-09-19

51

38

13

0

0

0

Vervanging inventaris kantine

10-11-20

12

0

12

0

0

0

Vervanging bureau's 2020

24-09-20

114

56

57

0

0

0

Totaal Beleidsthema Overhead

1.032

668

363

0

0

0

Totaal OVERHEAD, BEDRIJFSVOERING,VPB

1.032

668

363

0

0

0

Totaal rapport

31.990

14.931

17.059

113

151

-39

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van uitvoering van de beschikbare kredieten in 2021 en de reeds lopende kredieten uit de jaren daarvoor. Kredieten hebben soms een meerjarig karakter om de volgende redenen:

  • Grote werken worden volgens planning in meerdere boekjaren uitgevoerd
  • Vertraging in de planning
  • Vertraging door externe factoren (bezwaarprocedures)