PDF Opties

Beleids- en prestatie-indicatoren

Progr.

Beleidsindicatoren

Eenheid

2021

Meet-periode

Oegstgeest

Nederland

Bron

BBV/OEGSTGEEST

1

Omvang huishoudelijk restafval1

Kg/inwoner

Begroting

2018

175

172

CBS - Statistiek Huishoudelijk afval

BBV

Jaarrekening

2019

166

161

1

In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden

%

Begroting

2019

81,1%

68,1%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

81,1%

68,1%

1

De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op vooruitgegaan

%

Begroting

2019

11,1%

10,7%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

11,1%

10,7%

1

De buurt waarin u woont is er in de afgelopen 12 maanden op achteruitgegaan

%

Begroting

2019

6,6%

13,2%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

6,6%

13,2%

1

De buurt waarin u woont is in de afgelopen 12 maanden gelijk gebleven

%

Begroting

2019

78,0%

72,1%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

78,0%

72,1%

1

Schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt

Schaal 0-10

Begroting

2019

6,7

6,4

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

6,7

6,4

1

Ranglijst woonaantrekkelijkheid

Positie

Begroting

2020

6

n.v.t.

Elsevier

Oegstgeest

Jaarrekening

2020

6

n.v.t.

2

Hernieuwbare elektriciteit2

%

Begroting

2018

4,0%

18,5%

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

BBV

Jaarrekening

2019

5,8%

20,0%

2

In de buurt is het buiten goed verlicht

%

Begroting

2019

81,7%

78,7%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

81,7%

78,7%

2

In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden

%

Begroting

2019

76,0%

69,0%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

76,0%

69,0%

3

Functiemenging3

%

Begroting

2019

43,0%

53,2%

CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research 2019

BBV

Jaarrekening

2020

43,2%

53,2%

3

Vestigingen (van bedrijven)4

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

Begroting

2019

136,7

151,6

COELO, Groningen

BBV

Jaarrekening

2020

147,3

158,4

3

Nieuw gebouwde woningen5

Aantal per 1.000 woningen

Begroting

2019

15,6

9,2

CBS Jeugd

BBV

Jaarrekening

2020

13,6

8,9

3

Demografische druk6

%

Begroting

2020

82,1%

70,0%

CBS -Bevolkingsstatistiek

BBV

Jaarrekening

2021

82,6%

70,1%

3

Prettig wonen in de buurt

Rapportcijfer

Begroting

2019

8

7,6

Veiligheids-monitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

8

7,6

3

Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen

%

Begroting

2019

64,0%

61,5%

Veiligheids-monitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

64,0%

61,5%

4

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar7

Per 1.000 jongeren

Begroting

2019

28

13

Stichting Halt

BBV

Jaarrekening

2020

16

11

4

Winkeldiefstal8

Aantal per 1.000 inwoners

Begroting

2018

0,6

2,2

CBS - Diefstallen

BBV

Jaarrekening

2020

0,8

2

4

Geweldsmisdrijven9

Aantal per 1.000 inwoners

Begroting

2018

3,4

4,9

CBS - Criminaliteit

BBV

Jaarrekening

2020

3,2

4,6

4

Diefstal uit woning10

Aantal per 1.000 inwoners

Begroting

2018

2,3

2,5

CBS - Diefstallen

BBV

Jaarrekening

2020

2,6

1,8

4

Vernieling en beschadiging11

Aantal per 1.000 inwoners

Begroting

2018

3,1

5,8

CBS - Criminaliteit

BBV

Jaarrekening

2020

3

6,2

4

Absoluut verzuim12

Per 1.000 inw. 5-18 jr

Begroting

2017

1,5

1,8

DUO/Ingrado

BBV

Jaarrekening

2020

2,7

2,7

4

Relatief verzuim13

Per 1.000 inw. 5-18 jr

Begroting

2018

5

23

DUO/Ingrado

BBV

Jaarrekening

2019

6

26

4

% Voortijdige schoolverlaters14

%

Begroting

2018

1,3%

1,9%

DUO/Ingrado

BBV

Jaarrekening

2020

0,4%

1,7%

4

% Niet-wekelijkse sporters15

%

Begroting

2016

37,7%

48,7%

Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

BBV

Jaarrekening

2020

41,0%

49,3%

4

Banen16

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

Begroting

2019

535,7

792,1

CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

BBV

Jaarrekening

2020

540,9

795,9

4

Jongeren met een delict voor de rechter17

% 12 t/m 21 jarigen

Begroting

2017

0%

1%

CBS Jeugd

BBV

Jaarrekening

2020

1%

1%

4

Kinderen in armoede18

% kinderen tot 18 jaar

Begroting

2018

3%

7%

CBS Jeugd

BBV

Jaarrekening

2020

3%

6%

4

Netto arbeidsparticipatie19

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

Begroting

2019

71,7%

68,8%

CBS - Arbeidsdeelname

BBV

Jaarrekening

2020

70,7%

68,4%

4

Jeugdwerkloosheid20

% 16 t/m 22 jarigen

Begroting

2018

1%

2%

CBS Jeugd

BBV

Jaarrekening

2020

1%

2%

4

Personen met een bijstandsuitkering21

Per 10.000 inw 18 jaar en ouder

Begroting

2019

226,4

381,7

CBS - Participatiewet

BBV

Jaarrekening

2021

201,5

349,5

4

Lopende reïntegratievoorzieningen22

Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Begroting

2019

229

207

CBS - Participatiewet

BBV

Jaarrekening

2020

203

202

4

Jongeren met jeugdhulp23

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting

2019

12,3%

12,2%

CBS Jeugd

BBV

Jaarrekening

2021

10,2%

10,5%

4

Jongeren met jeugdbescherming24

% van alle jongeren tot 18 jaar

Begroting

2019

0,6%

1,2%

CBS Jeugd

BBV

Jaarrekening

2021

0,6%

1,2%

4

Jongeren met jeugdreclassering25

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Begroting

2015

0,3%

0,5%

CBS Jeugd

BBV

Jaarrekening

2021

n.b.

0,3%

4

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo26

Aantal per 10.000 inwoners

Begroting

2019

560

670

CBS - Monitor Sociaal Domein Wmo

BBV

Jaarrekening

2021

420

649

4

Voelt zich wel eens onveilig in het algemeen

%

Begroting

2019

35,0%

32,0%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

35,0%

32,0%

4

Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt

%

Begroting

2019

10,0%

14,0%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

10,0%

14,0%

4

Slachtoffer van misdrijf

%

Begroting

2019

13,0%

13,7%

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

13,0%

13,7%

4

Aantal socio- en techno preventieve maatregelen27

Aantal

Begroting

2019

3,7

3,5

Veiligheidsmonitor

Oegstgeest

Jaarrekening

2019

3,7

3,5

4

Totaal aantal High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld)28

Aantal

Begroting

2019

110

89.926

Tabellenboek politie

Oegstgeest

Jaarrekening

2021

101

92.304

6

Formatie29

Fte per 1.000 inwoners

Begroting

2020

5,33

n/b

Decade/Beaufort

BBV

Jaarrekening

2021

6,10

n/b

6

Bezetting29

Fte per 1.000 inwoners

Begroting

2020

4,64

n/b

Decade/Beaufort

BBV

Jaarrekening

2021

5,20

n/b

6

Organisatiekosten

Kosten per inwoner

Begroting

2020

531,83

n/b

Begroting

BBV

Jaarrekening

2021

598,72

n/b

6

Externe inhuur30

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Begroting

2020

7%

n/b

Begroting

BBV

Jaarrekening

2021

28%

n/b

6

Overhead

% van totale lasten

Begroting

2020

14%

n/b

Begroting

BBV

Jaarrekening

2021

14%

n/b

7

Gemiddelde Woz-waarde31

Duizend euro

Begroting

2019

396

248

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

BBV

Jaarrekening

2021

465

290

7

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden32

Euro

Begroting

2020

914

700

COELO, Groningen

BBV

Jaarrekening

2021

930

733

7

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden33

Euro

Begroting

2020

1040

773

COELO, Groningen

BBV

Jaarrekening

2021

1096

810

 1. 1 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).
 2. 2 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
 3. 3 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
 4. 4 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
 5. 5 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
 6. 6 Aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
 7. 7 Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
 8. 8 Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
 9. 9 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
 10. 10 Het aantal diefstallen uit woningen (inclusief pogingen), per 1.000 inwoners.
 11. 11 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
 12. 12 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar. Het absoluut verzuim in Oegstgeest is aanzienlijk afgenomen, mede als gevolg van de afname van de komst van jonge statushouders in eerdere jaren. De cijfers van Oegstgeest liggen onder het landelijk gemiddelde en onder het gemiddelde van de regio Holland Rijnland.
 13. 13 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.
 14. 14 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
 15. 15 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
 16. 16 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Vanaf meetperiode 2017: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
 17. 17 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
 18. 18 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
 19. 19 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
 20. 20 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
 21. 21 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.
 22. 22 Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
 23. 23 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
 24. 24 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
 25. 25 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
 26. 26 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat een referentiegemiddelde gebaseerd is op het aantal deelnemende gemeentes.
 27. 27 Socio-preventieve maatregelen zijn o.a. waardevolle spullen uit de auto mee nemen, ’s avonds een lichtje laten branden in huis als er niemand thuis is, je fiets in een bewaakte fietsenstalling zetten en waardevolle spullen thuis laten om diefstal of beroving te voorkomen. Techno-preventieve maatregelen zijn o.a. het aanschaffen van camerabeveiliging, een alarminstallatie, buitenverlichting met of zonder sensor en extra veiligheidssloten.
 28. 28 Berekend naar per 1.000 inwoners komt dit uit op 5,2 inbraken in Oegstgeest en 5,4 in Nederland in 2018 en 4 inbraken in Oegstgeest en 5,3 inbraken in Nederland in 2021.
 29. 29 Uitgaande van 25.064 inwoners per 1-1-2021/CBS
 30. 30 Voor een uitleg hiervan verwijzen wij u naar de paragraaf bedrijfsvoering.
 31. 31 De gemiddelde Woz-waarde van woningen.
 32. 32 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
 33. 33 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Progr.

Prestatie indicatoren

Begroting 2021

Realisatie 2021

Bron

Toelichting

1

Het openbaar groen (met uitzondering van hagen, bosplantsoen en beschoeiing) en water voldoen op het moment van meten aan CROW beeldkwaliteit niveau B

minimaal 80%

94,0%

Onafhankelijke schouw

Resultaten op basis van meting september 2021 (3e van 4). De kwaliteit van de buitenruimte voldoet aan de ambitie, een deel van de beeldmeetlatten scoort boven ambitie.

1

Minimaal 60% gescheiden inzameling van huishoudelijk afval

60%

49,3%

Eigen afvalregistratie

1

Minimaal 75% gescheiden inzameling grof huishoudelijk afval

80%

76,3%

Eigen afvalregistratie

2

Wegen, straten en pleinen voldoen op het moment van meten aan beeldkwaliteit CROW B

Minimaal 90%

95%

Onafhankelijke schouw door een adviesbureau

Resultaten op basis van meting september 2021 (3e van 4).De kwaliteit van de buitenruimte voldoet aan de ambitie, een deel van de beeldmeetlatten scoort boven ambitie.

3

Aanvragen voor reguliere omgevingsvergunningen handelen we 90% af binnen 8 weken of gemotiveerd binnen 14 weken

90%

98,5%

Registratie SBA

3

Aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten handelen we 95% af binnen 6 weken

n.b.

n.b.

Registratie Join

Vanaf 1 januari 2022 worden de aanvragen volledig geregistreerd in Join en kan deze indicator voor 2022 wel worden gemeten.

4

Meer bijstandsgerechtigden stromen geheel of gedeeltelijk (parttime) uit naar betaald werk (aandeel als % ten opzichte van totaal aantal bijstandsuitkeringen medio kalenderjaar)

18%

9%

eigen administratie

Bij gedeeltelijke (parttime) uitstroom worden inkomsten gekort op de uitkering. Er is niet geregistreerd in hoeveel situaties in 2021 gestart is met het het korten van inkomsten bij parttime werk. Het percentage van 9% ziet alleen op het aantal beëindigde uitkeringen in verband met volledige uitstroom door werk.

4

Minder eenzaamheid: aantal mensen dat zich ernstig eenzaam voelt neemt af (trend GGD ernstig eenzaam)

18-64 jaar 11%
65+ 10%

18-64 jaar 8%
65+ 11%

GGD

Laatste meting GGD volwassenmonitor 2020

4

Meer vrijwillige inzet: het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk doet neemt toe (38% in inwonersenquête 2017)

42%

40%

Inwonersenquete

Meting 2021

4

Tevredenheid cultuuraanbod

6,6

Niet gemeten

Inwonersenquete

Meting 2019

4

Het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegnorm (56% in inwonersenquête 2017)

58%

64%

Inwonersenquete

Meting 2021

4

Aantal meldingen Veilig Thuis

25 1e kwartaal

112 (2021)

Kwartaalrapportage Veilig Thuis

Meldingen t / m Q4 2021 zijn beschikbaar

4

Aantal adviezen Veilig Thuis (aantallen per eerste kwartaal)

20 1e kwartaal

89 (2021)

Kwartaalrapportage Veilig Thuis

Adviezen t / m Q4 2021 zijn beschikbaar

4

Het aantal mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar of heel zwaar overbelast voelt neemt af (25% in inwonersenquête 2019)

25%

22%

Inwonersenquete

Meting 2021

4

De naamsbekendheid van Eva neemt toe (12% in inwonersenquête 2017)1

20%

Niet gemeten

Inwonersenquete

Deze indicator wordt niet meer gemeten. Mantelzorgondersteuning wordt nu aangeboden door Radius. 34% van de mantelzorgers weet waar informatie is te vinden

4

De bekendheid van het CJG neemt toe2

70%

41%

Inwonersenquete

Meting 2021 bekendheid met het CJG is verhoogd van 25% in 2017 tot 42% in 2021

4

Tevredenheid over jeugdhulp

62%

Geen vergelijkbare meting voorhanden

3D-monitor

Cliëntervaringsonderzoek 2018 / 2019 kent andere opzet

4

Verhouding doorverwijzingen naar huisarts of JGT ombuigen naar meer JGT (2017:44% huisartsen/19% JGT)3

38% huisartsen 37% JGT

42,7% huisartsen 31,5 % Jeugdteam/ JGT

CBS statline/ dashboard annual insight

Doorverwijzingen Spec JH / 2e lijns GGZ.

4

Aantal peuters dat door financiële bijdrage van de gemeente gebruik maakt van peuterspeelzalen

30

13

factuur kinderopvangorganisatie

Aantal op peildatum 1 oktober 2021. Er wordt met een peildatum gewerkt omdat peuters langer dan een jaar gebruik van de regeling (kunnen)maken en er doorlopend in- en uitstroom is.

4

Geïnspecteerde locaties kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus (%)

100%

77%

Controlelijsten DUO

Door de corona-crisis en hierdoor tijdelijke sluiting van de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang zijn niet alle 22 locaties geïnspecteerd.

4

Ingezette handhavingstrajecten bij advies Handhaven (%)

100%

100,00%

Controlelijsten DUO

1 handhavingstraject bij een gastouder. Traject heeft gewenste resultaat opgeleverd.

5

De website is 24/7 online

99,9%

99,9%

Siteimprove en Google Analytics

Gelijk getrokken met Servicenorm.

5

Het aantal online te regelen producten/diensten is

35

35

 Pingdom

Met de overstap naar de nieuwe website in juni 2020 hebben we de productencatalogus losgelaten en zelf productpagina’s ingericht. Bovendien zijn er producten vervallen, denk aan de kapvergunning die opgegaan is in de omgevingsvergunning. Ook de collecte vergunning, de spandoek ontheffing en rijbewijs omwisselen van buitenlands rijbewijs zijn geen aparte producten meer. Hierdoor veranderen de aantallen en percentages iets.

5

Het % online te regelen producten is

55%

55%

 Toolkit

5

Het % werkelijk online aangevraagde producten4

72%

75%

5

Telefonisch bereikbaarbaarheid: op werkdagen tussen 9-12u beantwoorden wij de telefoon

< 30 sec

100,0%

Mitel

De servicenorm voor het Klantcontactcentrum om binnen 30 seconden de telefoon te beantwoorden is niet behaald. Gemiddeld over het hele jaar duurde het 35 seconden voordat de telefoon werd opgenomen door het KCC. De belangrijkste reden daarvoor is de onderbezetting bij het KCC. Medewerkers waren ziek of zijn vertrokken bij Oegstgeest vanwege studie of andere baan. Het vinden van nieuwe geschikte medewerkers was lastig. In 2021 zijn drie nieuwe medewerkers gestart, waarmee de verwachting is dat de problemen op dit gebied zijn opgelost. Het thuiswerken van medewerkers is voor een deel de oorzaak, dit omdat het langer duurde de juiste medewerker te vinden, zodat de volgende beller langer in de wacht moest blijven staan.

5

De website voldoet aan de toegankelijkheidseisen

Ja

ja

We laten in principe 1 keer per jaar een zogenaamde webrichtlijnentoets uitvoeren. In 2020 is dit niet gedaan in verband met de nieuwe website. Met ingang van 2021 zal deze toets worden uitgevoerd.

6

De score op de zelfevaluatie basisregistratie adressen en gebouwen is

> 95%

85%

ENSIA

Nog niet beschikbaar

6

De score op de zelfevaluatie basisregistratie grootschalige topografie is

> 93%

100%

ENSIA

Nog niet beschikbaar

7

We stellen de Woz-beschikkingen vast volgens de eisen van de Waarderingskamer5

99%

99%

BSGR

7

We handelen Woz-bezwaren af volgens de eisen van de Waarderingskamer

99%

93%

BSGR

Tot en met eind augustus is de norm voor het verzenden van uitspraken op bezwaar behaald. Vanaf september is, als gevolg van de grote stijging in de ingediende bezwaren i.c.m. de start van de herwaardering, niet meer voldaan aan de gestelde norm.

7

Aanslagen voor gemeentelijke heffingen leggen we op binnen het belastingjaar

99%

99%

BSGR

7

Aanvragen voor kwijtschelding handelen we af binnen 12 weken

95%

95%

BSGR

 1. 1 Eva: Ondersteuning van mantelzorg en ondersteuning bij de zorg door vrijwilligers.
 2. 2 CJG: Centrum voor jeugd en gezin.
 3. 3 JGT: Jeugd & gezins team.
 4. 4 Van het totaal aantal aangevraagde diensten/producten (die zowel digitaal als niet digitaal aan te vragen zijn) is dit % digitaal aangevraagd.
 5. 5 De Waarderingskamer controleert of gemeenten taxaties van onroerende zaken zoals huizen goed uitvoeren.